Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011

Οι Μύθοι για την Ελληνική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

Γνωρίζουμε όλοι την απαγνωσμένη προσπάθεια που υπάρχει από διάφορους κύκλους και τα φερέφωνά τους για να απαξιώσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια με κάθε τρόπο στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας. Είναι γνωστό από την διαδρομή της παγκόσμιας ιστορίας ότι με την δημιουργία μύθων και την διασπορά παραπληροφόρησης και προπαγάνσας μπορείς ευκολότερα να χτυπήσεις έναν στόχο.

Καθώς είμαστε επιστήμονες και μας ενδιαφέρουν τα δεδομένα και όχι οι απόψεις που είναι υποκειμενικές, παρακάτω παραθέτω μερικά στατιστικά στοιχεία λοιπόν για την κατάσταση της έρευνας στην Ελλάδα. Τα στοιχεία είναι του 2009 και από αυτά προκύπτει ότι στο σύνολο η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση σε αριθμό δημοσιεύσεων, 21η σε ετεροαναφορές ανά δημοσίευση και στα οικονομικά που με ενδιαφέρουν ειδικότερα, η Ελλάδα είναι 24η σε αριθμό δημοσιεύσεων και 14η σε ετεροαανφορές ανά δημοσίευση.

Σε όλα παρακάτω πρέπει να αντιπαραβάλλουμε και να συνυπολογίσουμε και:
  • την ελλειπέστατη χρηματοδήτηση των ελληνικών πανεπιστημίων
  • την παντελή έλλειψη ή στην καλύτερη περίπτωση την αστεία ελάχιστη για επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχές σε συνέδρια.
  • τις εξαιρετικά χαμηλές αμοιβές των πανεπιστημιακών που η θέση απαιτεί 10 τουλάχιστον χρόνια σπουδών και όσοι ακολουθούν τον νόμο αναγκάζονται να ζουν με μισθούς €1300 για τον λέκτορα, €1500 για έναν επίκουρο και αντίστοιχα χαμηλές αμοιβές για τις ανώτερες βαθμίδες με δεκαετίες προσφοράς στην επιστήμη και στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
  • τις ελλείψεις διδακτικού προσωπικού και προσωπικού εργαστηριακών καθηκόντων, σοβαρές ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής, κλπ.
 

1. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2. ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ3. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
4. ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Πηγή: http://www.scimagojr.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου